#mijnhuisismijnverhaal

Meest gestelde vragen
1. Is een OnderhoudNL Garantie-bedrijf duurder dan een niet-erkende vakman?
2. Wat is een veiligheidsruit?
3. Wordt er altijd 10 jaar garantie gegeven op isolerende beglazing?
4. Moet er binnen geschilderd worden met verfsystemen die zijn gebaseerd op water?
5. Moet de offerte van een OnderhoudNL Garantie-bedrijf altijd schriftelijk zijn?
6. Moet ik een geschil altijd voorleggen aan de Stichting Geschillencommissies?
7. Waarom zou ik zaken doen met een OnderhoudNL Garantie-bedrijf?
8. Wat kan OnderhoudNL Garantie voor mij doen?
9. Hoe herken ik een OnderhoudNL Garantie-bedrijf?

1. Het OnderhoudNL Garantie-bedrijf en de niet erkende vakman of het klusbedrijf hebben beiden te maken met dezelfde brutoloonkosten en overige kosten. In principe zullen de prijzen alleen maar verschillen door de verschillen per ondernemer op het vlak van vraag en aanbod en de uiteindelijk gekozen oplossing. Tenslotte: een goede prijs is niet het enige dat telt, het gaat om goede kwaliteit en de zekerheid dat u bij problemen geholpen wordt.

2. Een veiligheidsruit is een ruit die aan normen (NEN) voldoet. Zo heeft de NEN 3569 vastgelegd wanneer een ruit met het predikaat veiligheidsglas geplaatst moet worden. Denk bijvoorbeeld aan situaties waar veel kinderen komen of een verhoogd doorval risico bestaat (galerijen, schoollokalen). Het glaszettersbedrijf dat deelneemt aan OnderhoudNL Garantie zal altijd een aanbieding doen conform de NEN normen. Dat mag u van deze glaszetter verwachten. Overigens kan een veiligheidsruit ook bijdragen tot een hogere inbraakwerendheid van de woning!

3. Op isolatieglas geplaatst door de glaszetter die deelneemt aan OnderhoudNL Garantie wordt 10 jaar garantie gegeven. Dit betekent dat ook materiaalkosten etc. daarin inbegrepen zijn. Wel moet u in het vijfde jaar een inspectiebeurt laten uitvoeren. Hieruit kan voortvloeien dat de binnenboel moet worden geschilderd omdat anders de garantie niet verlengd kan worden!

4. De politiek heeft besloten dat per 1 januari 2000 de professionele schilder ter bescherming van zijn eigen gezondheid, binnenshuis alleen nog maar met oplosmiddelarme verfsystemen aan het werk gaat. Voor het OnderhoudNL Garantie-bedrijf is dit geen enkel probleem, uiteraard zijn schilders waar nodig bijgeschoold!

5. Het OnderhoudNL Garantie-bedrijf zal altijd schriftelijk een aanbieding doen. Waarom? Omdat u moet weten wat u koopt en wat u geleverd gaat krijgen! Ook meerwerk zal schriftelijk worden vastgelegd! Deze richtlijn staat ook vermeld in de leveringsvoorwaarden (van de AF-Erkenningsregeling, handelend onder OnderhoudNL Garantie).

6. Nee, wanneer u een klacht heeft over het OnderhoudNL Garantie-bedrijf kunt u deze natuurlijk met hem bespreekbaar maken. In veel gevallen is een mondelinge mededeling van uw klacht aan het OnderhoudNL Garantie-bedrijf  vaak al voldoende. Mocht het gebeuren dat het mondeling melden van uw klacht niet tot het juiste resultaat heeft geleid dan doet u er verstandig aan de klacht naar hem op schrift te zetten. Wanneer u de klacht inmiddels schriftelijk heeft ingediend en deze onbeantwoord of een onacceptabel voorstel betreffen kunt u OnderhoudNL Garantie om advies verzoeken.

7. - U kiest voor gecontroleerde kwaliteit;
- U wilt werken met vakmensen, die periodiek geïnspecteerd worden op hun vakmanschap.
- U wilt goede leveringsvoorwaarden die zijn overeengekomen met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.
- U wilt een deskundige afhandeling van eventuele klachten.
- U wilt goede garanties.

8. OnderhoudNL Garantie kunt u raadplegen in elke fase waarin u met uw OnderhoudNL Garantie-bedrijf werkt. U krijgt advies hoe te handelen bij een (aankomend) geschil en uitleg over de (on)mogelijkheden in uw specifieke geval. Kortom: OnderhoudNL Garantie adviseert en begeleidt uw zaak wanneer u dat nodig vindt.

9. Het OnderhoudNL Garantie-bedrijf is herkenbaar aan het OnderhoudNL Garantie-logo.
Omdat het OnderhoudNL Garantie-bedrijf zich graag onderscheidt op de markt, zult u dit logo zien op zijn briefpapier, brochures, internetsite en uiteraard op de auto’s en bedrijfskleding. Tevens sluit het OnderhoudNL Garantie-bedrijf de leveringsvoorwaarden van de AF-Erkenningsregeling (handelend onder OnderhoudNL Garantie) bij.